IoT lifestyle IoTF

Xiaomi je jednou z najbezpečnejších spoločností na poli IoT podľa IoTSF

Spoločnosť Xiaomi bola zaradená do zoznamu najbezpečnejších spoločností vyrábajúcich zariadenia IoT podľa Internet of Things Security Foundation (IoTSF). Zoznam bol zverejnený počas virtuálnej konferencie IoTSF 2021.

IoTSF lifestyle

Nadácia Internet of Things Security Foundation (IoTSF) vznikla v roku 2015 ako reakcia na stále rastúce hrozby útokov na súkromie spojené s aplikáciami internetom vecí. Aktuálne má nadácia viac ako 100 členov, napríklad ARM, CISCO, Mastercard a Xiaomi. 

IoTSF každoročne organizuje výročnú konferenciu, ktorá sa tento rok konala 3.a 4. novembra. V dôsledku dodržiavania bezpečnostných opatrení spojených s koronavírusom bola virtuálna.  Siedmy ročník konferencie bol plný prednášok o bezpečnosti IoT od členov nadácie. Nechýbali prezentácie výskumov, prezentovanie nových prístupov a postupov, či diskusie. 

Na konferencii IoTSF vystúpil Kevin Song z Xiaomi

Za spoločnosť Xiaomi odznela prezentácia Zavedenie bezpečnostného rámca pre IoT bezpečnosť. S prednáškou vystúpil Kevin Song, vedúci oddelenia bezpečnosti a ochrany osobných údajov v Xiaomi. Kevin vysvetľoval ako spoločnosť vybudovala bezpečnostný rámec s použitím najvyšších štandardov v odvetví tak, aby bol v súlade s normami ako napríklad ETSI EN 303 645.

IoTSF na výročnej schôdzi zverejnili Zelený zoznam spoločností, ktoré okrem štandardných požiadaviek na bezpečnosť zariadení IoT spĺňajú aj kritéria rozšíreného zoznamu prahového testu IoTSF. Na tomto zozname sa umiestnilo Xiaomi a len Dvadsiatka ďalších spoločností.  Napríklad Google, Microsoft alebo Panasonic.

zdroj: blog.mi.com

John Moor, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ IoTSF o umiestnení Xioami na Zelenom zozname povedal: „Od začiatku je poslaním IoTSF pomáhať s bezpečnosťou vecí IoT. V rámci našej misie sme zvýšili povedomie o tejto veľmi dôležitej téme a vyzvali výrobcov a predajcov produktov IoT, aby rovnako dôrazne dbali na bezpečnosť. Xiaomi je skvelým príkladom zodpovedného dodávateľa, ktorý na naše výzvy reaguje. A dobrý príkladom spoločnosti, ktorá aplikuje osvedčené bezpečnostné postupy. Xiaomi aktívne preukazuje svoje záväzky. Od roku 2019 dodržujú a publikujú Zásady zverejňovania informácií o zraniteľnosti. Xiaomi je tiež veľmi transparentné v tom, ako ich tímy tieto záväzky dodržiavajú vo všetkých fázach životného cyklu produktu. Sme hrdí, že sú členmi IoTSF.“

Xiaomi má viac ako 370-miliónov aktívnych IoT zariadení

Xiaomi je známe najmä vďaka smartfónom. Spoločnosť zároveň založila najväčšiu spotrebiteľskú platformu AIoT na svete. V portfóliu spoločnosti však nechýba masívne zastúpenie produktov, ktoré sú súčasťou IoT. K 30. júnu 2021 eviduje Xiaomi viac ako 374,5-milióna svojich aktívnych inteligentných produktov. V tomto čísle nie sú zahrnuté smartfóny a notebooky.  Xiaomi opakovane pripomína, že sa zaviazalo zvýšiť bezpečnosť svojich produktov IoT a zlepšovať používateľskú skúsenosť.

Xiaomi je zároveň implemetátorom aliancie ioXt. Bezpečnostná kamera Mi 360° Home Security Camera získala v júli 2021 certifikáciu Kitemark pre rezidenčné zariadenia IoT od British Standard Institution (BSI), zatiaľ čo aplikácia Xiaomi Home získala certifikáciu Kitemark™ pre bezpečné digitálne aplikácie.

Dostupnú ponuku zariadení IoT na Slovensku si môžete pozrieť v e-shope miStores.sk.