Postup pri reklamácii

V prípade reklamácie tovaru sme pre Vás pripravili jednoduchý postup.

Pripravte si potrebné dokumenty:

  • faktúru
  • záručný list (ak bol vydaný)
  • zaslaním výrobku  spolu s faktúrou, (záručným listom) a popisom chyby na adresu:

Júlie Nagyová – ITS

Tr. SNP 88

04011 Košice

V prípade, ak neviete nájsť faktúru alebo záručný list, skúste ju vyhľadať v prílohe e-mailu o potvrdení objednávky alebo nás kontaktujte e-mailom.

Kompletné znenie reklamačného poriadku nájdete v obchodných podmienkach.